Ekstenzivni travniški sadovnjaki in prikaz reza visokodebelnih sadnih dreves

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem bosta potekali dve delavnici n sicer:

V ponedeljek, 29.2.2016 ob 10.00 na kmetiji Darinke Kodrič v Žetalah. Namen te delavnice je predstavitev zasaditve in obnove ekstenzivnih travniških sadovnjakov na območju Haloz ter strokovni prikaz reza visokodebelnih dreves.
Vabilo na dogodek.

V torek, 1.3.2016 ob 10.00 v novi dvorani v Podlehniku. Predstavljeni bodo aktualni kmetijski ukrepi na območju Haloz.
Vabilo na dogodek.