Strokovna ekskurzija

Društvo rejcev drobnice HALOZE organizira v sodelovanju z Biotehniško šolo Ptuj v sklopu predavanj »UKREP 111«,  strokovno EKSKURZIJO, ki bo potekala 11. maja 2013.

Program ekskurzije:

-   Rimske toplice- ogled rojstne hiše Antona Aškerca in ogled Aškerčeve kmetije z degustacijo sirov, namazov
-   Ogled ekološke kmetije Poličnik v okolici Laškega: vzreje drobnice, ogled hleva
-   Kosilo na kmetiji Arbeiter- Skomarje, ogled kmetije, predelave mesa, degustacija izdelkov
-   Voden ogled kleti in degustacija vin v Vinski kleti  ZLATI GRIČ- Slovenske Konjice

Vabilo in celoten program strokovne ekskurzije


Skupni projekt varovanja narave v Halozah

V fazi oblikovanja je skupni projekt na območju Nature 2000, ki bo obravnaval revitalizacijo in varovanje travišč v povezavi s pašniki in visokodebelnim sadjem (stare sorte: jabolk, hrušk, kutine, skoriš, orehi…). Vabimo vse, ki imate zemljišča (kmetija, fizične osebe, občine in druge organizacije) na območju Natura 2000 in bi se želeli priključiti s svojimi površinami k projektu, da to informativno sporočite na elektronski naslov info@halo.si.si ali izpolnite  obrazec v elektronski obliki. Informativni sestanek bo 23. aprila 2013 ob 19. uri v Cirkulanah v večnamenski dvorani.