Skupni projekt varovanja narave v Halozah

V fazi oblikovanja je skupni projekt na območju Nature 2000, ki bo obravnaval revitalizacijo in varovanje travišč v povezavi s pašniki in visokodebelnim sadjem (stare sorte: jabolk, hrušk, kutine, skoriš, orehi…). Vabimo vse, ki imate zemljišča (kmetija, fizične osebe, občine in druge organizacije) na območju Natura 2000 in bi se želeli priključiti s svojimi površinami k projektu, da to informativno sporočite na elektronski naslov info@halo.si.si ali izpolnite  obrazec v elektronski obliki. Informativni sestanek bo 23. aprila 2013 ob 19. uri v Cirkulanah v večnamenski dvorani.