7. strokovni posvet Reje drobnice

7. strokovni posvet
Reja drobnice
16. in 17. novembra 2023 v Termah Dobrna

Program posveta

1. DAN
8.00–9.00 Registracija
9.00–9.15 Uvodni pozdravi
9.15–9.45 SKP 2023–2027 – M. Žagar
9.45–10.15 Sporočanje podatkov v CRD – M. Vilfan in L. Potočnik
10.15–10.45 Razprava
10.45–11.20 Odmor za kavo

SEKCIJA I: PREHRANA IN TEHNOLOGIJA REJE (vodji: Klavdija Kancler, Andreja Komprej)
11.20–11.40 Izpusti toplogrednih plinov pri reji drobnice in možnosti za njihovo zmanjšanje – J. Verbič, M. Bizjak, M. Simčič
11.40–12.00 Do kakovostne krme s trajnega travinja – M. Vidrih
12.00–12.20 Ohranjanje planin s pašo – M. Žan
12.20–12.40 Pitanje jagnjet na večjo telesno maso – A. Cividini
12.40–13.00 Stanje hlevov za drobnico – D. Drašler
13.00–13.30 Razprava
13.30–15.00 Kosilo

SEKCIJA II: GENETIKA IN SELEKCIJA (vodji: Simon Horvat, Mojca Simčič)
15.00–15.20 Genetska karakterizacija drežniške koze – N. Pogorevc
15.20–15.40 Genetska karakterizacija slovenskih pasem ovc – M. Simčič
15.40–16.00 Standardna laktacija pri ovcah in kozah – M. Bizjak
16.00–16.20 Rezultati plodnosti mater in rastnosti mladičev – P. Zajc
16.20–16.40 Razprava
16.40–17.00 Odmor za kavo

SEKCIJA III: PLENILCI (vodji: Marjana Cvirn, Roman Savšek)
17.00–17.20 Izkušnje rejcev z napadi zveri – T. Perne
17.20–17.40 Pregled upravljanja z velikimi zvermi v Evropi – MNVP
17.40–18.00 Strateški načrt upravljanja z veliki zvermi – MNVP
18.00–18.30 Razprava
20.00 Večerja s podelitvijo Zagožnovega priznanja

2. DAN
SEKCIJA IV: ZDRAVSTVENO VARSTVO DROBNICE (vodji: Jožica Ježek, Ivan Ambrožič)
9.00–9.20 – Notranji zajedavci in plodnost pri ovcah – J. Posedi in J. Mrkun
9.20–9.40 – Dobrobit pri drobnici, rezultati ciljnega raziskovalnega projekta- – J. Ježek 
9.40–10.00 – Status države, proste praskavca, in načrti za prihodnje – I. Ambrožič
10.00–10.20 Razprava
10.20–10.40 Odmor za kavo

SEKCIJA V: PROIZVODI DROBNICE IN TRŽENJE (vodji: Polonca Zajc, Dušan Birtič)
10.40–11.00 Vpliv tanina na koagulacijske lastnosti kozjega mleka – G. Šen
11.00–11.20 WOOL, stanje in priložnosti volne na ADRION območju – K. Kancler 
11.20–11.40 Zakaj je koristno poznati mnenje potrošnika o mesu drobnice? – A. Cividini
11.40–12.00 Kaj z mesom starih ovc? – D. Birtič, M. Cvirn
12.00–12.20 Razprava
12.20–12.40 Odmor za kavo

SEKCIJA VI: PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS (vodji: Marjana Cvirn, Roman Savšek)
12.40–13.00 Predstavitev kmetije in predelave mesa – T. Kovač
13.00–13.20 Predstavitev kmetije in predelave kozjega mleka – K. Matk
13.20–13.40 Odkup drobnice – M. Vodnjov
13.40–14.00 Razprava in zaključek

Več o sami prijavi na dogodek najdete v vabilu, ki se nahaja tukaj.